மனக் கதவு மனக் கதவு

மனக் கதவு தவற விட்ட கடந்த வாழ்க்கையை  விரல் நுனி கொண்டா தேடுவேன்  எங்கோ கதவுகள் தாழிடப்பட்டு எதிர் முனையில் தேடுகிறேன்! வி...

Read more »

கலைந்த விரதம் கலைந்த விரதம்

விரதம் காக்கும் விழிகளை  விரதம் கலைக்க வைத்தாய்! உன் விழி கண்ட சில நொடிகளால்!

Read more »

தண்டனை தண்டனை

Biting lip தண்டனை வேண்டி தவறிழைத்து  உன் முன்னே நான் நிற்க தண்டனை கொடுத்து விட்டாய்! உனக்கு நீயே உதடு கடித்து!

Read more »

மழை மொட்டுக்கள் மழை மொட்டுக்கள்

WaterDrop காய்ந்த முள்ளின் நுனியில்  மலர்ந்து விட்டன  மழைத் துளையின் மொட்டுக்கள்!

Read more »

உதட்டுச் சாய வேண்டுகோள் உதட்டுச் சாய வேண்டுகோள்

Lipstick இதழ் உதிர்த்த வார்த்தைகளை  இதழோடு நீ ஒட்டிச் சென்றால்  காலி இதயத்தோடு கவி எழுதினால்  என் கவிதை  எப்படி சுகம் பெறும் ?...

Read more »

தற்கொலை தற்கொலை

Suicide முடிவு காணும் முன் முடிந்து விட்ட கவிதை முற்று பெற்ற வாழ்க்கை!

Read more »

விபச்சாரி விபச்சாரி

Vibachaari Kavithai பசி தீர்க்கும்  எல்லா உணவிலும் ஏதோ ஒரு முனகல் அறிந்தேன்! தேக ஆசை கொண்ட ஆடவனின் பணத்தின் உணர்ச்சி என்று அறிந்தேன...

Read more »

என் கல்லூரி காதல் க(வி)தை என் கல்லூரி காதல் க(வி)தை

என் கல்லூரி காதல் க(வி)தை Love Collge எட்டிப் பிடிக்க நினைத்த கவிதையெல்லாம்  என்னைக் கண்டும் காணமல் செல்ல  எட்டிப் பிடித்துக் ...

Read more »

பஞ்சுப் பொம்மை | panjup pommai பஞ்சுப் பொம்மை | panjup pommai

பஞ்சணையில் அமர்ந்திருக்கிறது  பஞ்சுப் பொம்மை! உன் கூந்தல் பூக்கள்!

Read more »

காதல் சொல்ல வந்தேன் | Kaathal solla vanthen காதல் சொல்ல வந்தேன் | Kaathal solla vanthen

Kaathal sol என் விழிகள் நகலெடுத்த  முதல் காதல் நிழற்படமாம் நீ! காதல் அறியாத உன் விழிகள்  முதல் காதலை உணரட்டும்! சிறகில்லாம...

Read more »

அவள் கண்கள் | Aval Kankal அவள் கண்கள் | Aval Kankal

Enchanted Slogan இதழ் இல்லாமல்   உச்சரிக்கும்  வசிய மந்திரம்!

Read more »

கண்ணாடி முகம் | Kannadi Mukam கண்ணாடி முகம் | Kannadi Mukam

Kannadi Mukam உன் முகம் தினம் கண்டு  தன் முகம் தினம் பார்த்தது உன் வீட்டுக் கண்ணாடி!

Read more »

ஜோதிட வாழ்க்கை | Jothida vaalkai ஜோதிட வாழ்க்கை | Jothida vaalkai

Jothidam அறிமுகம் அல்லாத அன்பர்களின் கை ரேகையில் உலவுகிறது இவர்கள் வாழ்க்கை!

Read more »

பூ முகமாய் கவிப் புன்னகை | Kulanthai Sirippu பூ முகமாய் கவிப் புன்னகை | Kulanthai Sirippu

Smile உன் மழலை முகம் கண்ட பிற முகங்கள் பிரம்மன் படைத்த அழகோ யென வருணிக்க நாத்திகனும் ஆத்திகனாய் உரு மாறினான்! ஏட்டில் எழுத மனம...

Read more »

ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் பாடல் எனது கவிதையின் வரியில் | Anantha yzhalai meetukiraai ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் பாடல் எனது கவிதையின் வரியில் | Anantha yzhalai meetukiraai

Anantha Yaalai சிந்தும் மழைத்துளி சிரிக்குதடி அது  உன்னோடு காதல்  கொள்ளுதடி உன் விரல் மென்மை உணர்ந்து விட்டேன்  அது பூவித...

Read more »
 
Top